ÖN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ FORMU

  1. SATICI:

GGT GLOVAL GENETİK TEKNOLOJİLERİ VE SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Teşvikiye mah. Hakkı Yeten Cad. Fulya No: 13 Center 2 Daire: 72 Kat 12 Fulya/Şişli, İstanbul

+90 850 840 74 36

info@qlifegenomics.com

MERSİS NO: 039508775985409

  1. MAL VEYA HİZMETİN NİTELİKLERİ VE FİYATI

TEST ADI :
TEST ADEDİ :
KDV DAHİL TOPLAM FİYATI :

  1. TESLİMAT MASRAFI

DNA Örneği Kiti ve Analiz Raporlarının Alıcı’ya gönderilmesi masraflarından Satıcı sorumludur.

  1. CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde, herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, 14 günlük süre içerisinde Satıcı’ya faks veya e-posta ile gönderebilecektir.

Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde, Satıcı, ürün bedelini, DNA Örneği Kiti’nin gönderilmesi için yapılan masraflar ve aracı kuruluşlara ödenen komisyon ve masrafları karşılaması için ürün bedelinin %15’ini mahsup edilerek, Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı da, aynı süre içerisinde, masrafları kendisine ait olmak üzere, kendisine gönderilen DNA Örneği Kiti’ni Satıcı’ya iade edecektir.

  1. MAL VE HİZMETE İLİŞKİN TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Satıcı, tek taraflı olarak her zaman sözleşme hükümlerini değiştirme ve yeni fiyat belirleme hakkını saklı tutar. Esaslı konularda yapılan değişiklikleri, derhal bildirme yükümlülüğü vardır.

Testlerin sitede belirtilen fiyatları, o an için geçerli olan fiyatlarıdır. Satıcının, sözleşme yapıldıktan ve satın alma işlemi gerçekleştirildikten sonra yaptığı fiyat değişiklikleri, alıcı açısından bağlayıcı hüküm taşımaz.

Satıcı ile alıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesinden alıcının cayma hakkı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 48/4’e göre, 14 gündür. Alıcı için bu süre, sözleşmenin kurulması ile, yani mesafeli satış sözleşmesinin yapılması ile başlar. Satıcı, bu süre üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamayı taahhüt eder.

Satıcının, test sonucu, test kitleri vesair ürün ya da sonuçlardan dolayı sorumluluğu 2 yıldır. Bu süre üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamayı, satıcı taahhüt eder.

  1. TESLİMAT ÖDEME VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Satın alınan teste ilişkin olarak, Alıcının DNA örneğinin alınabilmesi için gerekli DNA örneği kiti, sipariş sırasında Alıcı tarafından bildirilen adresine kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti Satıcı tarafından ödenecektir.

Alıcı’nın DNA örneğinin Satıcı’ya tesliminin ardından, test sonucunda ortaya çıkan analiz raporu, yine Alıcı’nın bildirmiş olduğu adrese gönderilecektir. Rapor, Alıcı veya Alıcı tarafından belirtilen kişiler haricinde hiçbir üçüncü kişiye teslim edilmeyecektir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından, ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden ya da Alıcının belirttiği üçüncü kişi tarafından ürünün teslim alınmamasından kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin KDV dahil toplam fiyatı …………………. TL olup ; bu bedel, ürün siparişi sırasında peşin olarak, Alıcı tarafından, havale/eft/kredi kartı ile ödenecektir.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu mesafeli satış sözleşmesi, alıcının bıraktığı test numunesinin analiz edilip raporlanması, ve alıcıya test sonuçlarının bildirilmesi ile sona erer.

  1. FESİH ŞARTLARI

Taraflar, diğer tarafın, üzerine düşen edimleri tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptirler.

  1. ŞİKAYET VE İTİRAZ KONUSUNDA BAŞVURULABİLECEK MERCİİ

Alıcı her türlü şikayet ve başvuru için, sözleşmenin parasal değerine göre İl Tüketici Hakem Heyeti’ne, İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

2017 yılı itibariyle, miktar veya değeri;

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

YUKARIDA YAZILANLARIN HEPSİNİ OKUDUM VE ANLADIM, ONAYLIYORUM. (ONAY KUTUCUĞU) (YÖNETMELİK M.6 ZORUNLU HUSUS)