QLIFE GENOMICS MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  1. GGT GLOBAL GENETİK TEKNOLOJİ VE SAĞLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cd. Terrace Fulya No:13

Center 2 Daire: 72, Kat: 12 Fulya/Şişli, İstanbul

Telefon : +90 850 840 74 36

E-Posta : info@qlifegenomics.com

(Kısaca, “SATICI” olarak anılacaktır.)

  1. ……………………………………………………………………..

TC Kimlik/Vegi Kimli No: …………………………………………….

Adres : ……………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………….

E-posta : ……………………………………………………………………………….

(Kısaca, “ALICI” olarak anılacaktır.)

  1. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri yasal ikametgahları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Satıcı tarafından internet sitesinde sunulan Qlife Genomics testi (Ürün) ve bu testler sonucunda Satıcı tarafından yapılacak analizlerinden ibaret ürün/hizmetin Alıcı tarafından satın alınması ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Test Adı :

Test Adedi :

KDV Dahil Toplam Ürün Fiyatı :

 1. ÖDEME

Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin KDV dahil toplam fiyatı …………………. TL olup ; bu bedel, ürün siparişi sırasında peşin olarak, Alıcı tarafından, havale/eft/kredi kartı ile ödenecektir.

 1. ÜRÜN TESLİMİ

Satın alınan teste ilişkin olarak, Alıcının DNA örneğinin alınabilmesi için gerekli DNA örneği kiti, sipariş sırasında Alıcı tarafından bildirilen adresine kargo ile gönderilecektir. Kargo ücreti Satıcı tarafından ödenecektir.

Alıcı’nın DNA örneğinin Satıcı’ya tesliminin ardından, test sonucunda ortaya çıkan analiz raporu, yine Alıcı’nın bildirmiş olduğu adrese gönderilecektir. Rapor, Alıcı veya Alıcı tarafından belirtilen kişiler haricinde hiçbir üçüncü kişiye teslim edilmeyecektir.

Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından, ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden ya da Alıcının belirttiği üçüncü kişi tarafından ürünün teslim alınmamasından kaynaklanabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE TARAFLARIN KABULÜ

Alıcı sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını, ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile onayladığını kabul eder.

Satıcı ve alıcı, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.


Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

Alıcı ve satıcı, mesafeli satış sözleşmesinin ve teslimat, iade ve cayma hakkı bildirimlerinin tamamını okuduğu ve anladığını beyan ve taahhüt eder.


Herhangi bir konuda hukuk ihtilaf olduğunda, alıcı veya satıcı, Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapabilir ve ihtilafın çözülmesini talep edebilirler.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ

Test sonuçlarının Alıcı’ya teslimiyle birlikte, sözleşme sona erecektir.

 1. CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde, herhangi bir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, 14 günlük süre içerisinde Satıcı’ya faks veya e-posta ile gönderebilecektir.

Alıcı’nın cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde, Satıcı, ürün bedelini, DNA Örneği Kiti’nin gönderilmesi için yapılan masraflar ve aracı kuruluşlara ödenen komisyon ve masrafları karşılaması için ürün bedelinin %15’ini mahsup edilerek, Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Alıcı da, aynı süre içerisinde, masrafları kendisine ait olmak üzere, kendisine gönderilen DNA Örneği Kiti’ni Satıcı’ya iade edecektir.

 1. GİZLİLİK

Taraflar birbirlerine ait edindikleri her türlü know how, metod, bilgi, belge, ve dokümanı, ticari sır olarak saklayacaklarını; doğrudan veya dolaylı olarak Sözleşme konusu faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kendi ortakları ve personelleri dışındaki üçüncü kişilere vermeyeceklerini, açıklamayacaklarını, göstermeyeceklerini, kullandırmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu yükümlülük, Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi geçerli olacaktır.

 1. DİĞER

Taraflar, diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlüklerini devir ve temlik edemezler.

Bu Sözleşme’den doğacak herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.